Cơ cấu tổ chức 

1.     Trưởng phòng:

PGS.TS. Phạm Thành Long

Điện thoại: 0947.169.291 

Email: kalongkc@gmail.com 

2.     Phó trưởng phòng:

- TS. Đỗ Thị Tám

  Điện thoại: 0915.208.062

  Email: dothitamtnut@gmail.com

- TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

  Điện thoại: 0355.122.138

  Email: nguyennga@tnut.edu.vn 

3.     Chuyên viên:

-     Nguyễn Thị Duyên

Điện thoại: 0901.594.163

Email: duyendhktcn@gmail.com

-     Nguyễn Thị

Điện thoại: 0979.573.483

Email: hongha1983@tnut.edu.vn

-     Nguyễn Hoàng

Điện thoại: 0948.107.909

Email: nguyenha@tnut.edu.vn

-     Nguyễn Thị Trang Nhung

Điện thoại: 0974.313.649

Email: trangnhung232@gmail.com

                -     Nguyễn Thị Bích Ngọc

                   Điện thoại: 0969.414.525

                   Email: bichngoc@tnut.edu.vn

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn