Giới thiệu chungVới chiến lượcVượt ra khỏi biên giới quốc gia để hội nhập phát triển”, trong những năm gần đây, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã rất nỗ lực trong việc mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Nhà trường không ngừng đổi mới trên sở học tập những tưởng giáo dục hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới trong đó Hoa Kỳ hình điển hình, cụ thể như sau: 

- Hoàn thành chuẩn hóa trình độ tiếng Anh cho giảng viên đạt chuẩn Toefl – ITP 500 vào năm 2015. Đến nay 93% giảng viên giảng dạy thuyết đã đạt Toefl-ITP450 trở lên trong đó một nửa đã đạt 500 trở lên. 

Đổi mới duy về đào tạo, NCKH văn hóa hội của giảng viên thông qua việc đưa giảng viên đi thăm quan, thực tập chuyên môn tại nước ngoài chủ yếu Hoa Kỳ từ 2-5 tháng. Từ năm 2012-2014, Nhà trường đã cử 52 giảng viên đi tập huấn phương pháp giảng dạy tại Hoa Kỳ, 17 cán bộ chủ chốt sang học tiếng Anh tại Hoa Kỳ 182 giảng viên đi thăm quan học tập tại nước ngoài, tham dự hội thảo khoa học.

- Triển khai sử dụng rộng rãi tài liệu áp dụng phương pháp giảng dạy của các nước tiên tiến. Không chỉ các chương trình học phần dạy bằng tiếng Anh các chương trình đào tạo đại trà cũng sử dụng sách viết bằng tiếng Anh làm giáo trình tham khảo

- Phát triển các chương trình đại học dạy bằng tiếng Anh lên 5 chương trình vào năm 2015-2016 (hiện tại 3 chương trình).

Tăng cường hợp tác hiệu quả với các trường đại học nước ngoài, tổ chức quốc tế nhằm thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế về chuyên môn, tiến tới hội nhập toàn diện.

 

Hiệu trưởng trường đại học Ilmenau, CHLBĐức đến làm việc tại trường

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn