Tổng hợp các báo cáo khoa học tại hội thảo trong nước1. Vũ Việt Vũ, Nicolas Labroche, Violaine Antoine, and Le Ba Dung, Active seeds selection with a k-nearest neighbors graph, In proceeding of the first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science, Ha Noi, Viet Nam, pp: 386-395, 2014

2. CN. Ngô Thị Phương Thảo, Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II - , tháng 6, 2014

3. CN.Nguyễn Thị Nga,, Căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai trong cách mạng tháng Tám - 1945, Hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ II - , tháng 6, 2014

4. CN.Nguyễn Thị Nương, Thế giới quan và phương pháp luận triết học trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, Hội nghị khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên lần thứ 2 - Tháng 6,2014

5. CN. Nguyễn Nam Hưng, Lại bàn về Dân chủ trong xã hội Việt Nam truyền thống., Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên, tháng 6, 2014

6. CN.Trương Thị Thùy Liên, Vai trò của khoa học - công nghệ đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Hội thảo KH trẻ Đại học Thái Nguyên, 2014

7. CN. Nguyễn Nam Hưng, Khai thác tiềm năng du lịch của Di sản Văn hóa Thành Tây Đô phục vụ du lịch văn hóa xứ Thanh., Hội thảo câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 45, 2014

8. CN. Nguyễn Nam Hưng, Quan niệm của G. Rútxô về tự do và bình đẳng trong trạng thái tự nhiên., Hội nghị Khoa học trẻ Đại học Thái Nguyên, tháng 6, 2014

9. ThS. Dương Thị Nhẫn, Tư tưởng Thoát Á của Fukuzawa Yukichi, Hội thảo Khoa học Trẻ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2014

10. ThS.Lương Thị Thúy Nga, Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy nhân tố con người với tư cách là thực thể thống nhất giữa cá nhân và xã hội, Hội nghị Khoa học trẻ, Đại học Thái Nguyên lấn thứ 2, tháng 6, 2014

11. ThS.Nguyễn Thị Vân Anh, Báo chí cách mạng Việt Nam trong công cuộc đổi mới, Hội nghị khoa học trẻ - Đại học Thái Nguyên lần thứ II, tháng 6, 2014

12. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Quân, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Quang Địch, "Phát triển vi động cơ quay dẫn động bằng bộ kích hoạt nhiệt dựa trên công nghệ MEMS";, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học Hà Nội, 09/04., 2014

13. Ngô Như Khoa, Nguyễn Thị Hoa, Chu Đức Quyết, Tính toán và điều khiển góc hứng để mở rộng miền làm việc hiệu quả của turbine gió trục đứng kiểu H - rotor, Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Cơ học Hà Nội, 09/04., 2014

14. Nguyễn Như Hiển, Phạm Văn Thiêm,, Mô tả toán học ổ đỡ từ 4 bậc tự do dưới dạng Euler-Lagrange",, HN TĐH toàn quốc lần thứ II tại Đà Nẵng, Tuyển tập đĩa CD, VCCA,2013

15. Trương Tuấn Anh, Trần Hoài Linh, Đinh Văn Nhượng, Phối hợp mạng Nơron và phương pháp tổng trở để xác định vị trí sự cố ngắn mạch trên đường dây tải điện"., Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá VCCA Trang 663-669, Đà Nẵng., 2013

16. Bành Tiến Long, Vũ Ngọc Pi, Lưu Anh Tùng, Lê Xuân Hưng, Nghiên cứu xây dựng công thức tính chế độ cắt cho mài phẳng, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

17. Hoàng Vị, Giải pháp chế tạo cơ cấu răng cầu vành răng thân khai, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

18. Hoàng Vị, Tính toán thiết kế cơ cấu răng câu ứng dụng làm cơ cấu phân độ, định hướng, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

19. Lê Mạnh Tú, Văn Ngọc Hồng, Các lưu ý kỹ thuật cho quá trình nung quặng Laterit trong lò quay, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

20. Lê Xuân Hưng, Vũ Hồng Khiêm, Vũ Ngọc Pi, Trần Quốc Hùng, Thiết kế chế tạo cơ cấu cấp hạt mài kiểu băng tải sử dụng trong gia công tia nước áp suất cao trộn hạt mài, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

21. Nguyễn Đăng Bình, Trần Minh Đức, Nguyễn Thái Bình, Nghiên cứu tìm hiểu thành phần hóa học và cơ chế bôi trơn của dầu thực vật trong công nghệ bôi trơn tối thiểu (MQL), Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

22. Nguyễn Khắc Tuân, Mô phỏng dao động của ô tô khi phanh Modeling and simulation ò vehicle vibration generated during braking process, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

23. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Vũ Ngọc Pi, Lê Văn Nhất, Xác định tỷ số truyền tối ưu của các cặp bánh răng trong truyền động bánh răng hành tinh hai cấp Optimal calculation of partial transmission ratios of gear pairs in the second-step planetary gear box, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

24. Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Vũ, Lại Văn Định, Tính toán trường ứng suất cơ nhiệt của pit tong động cơ B2 khi cường hóa Calculation of the mechanical – thermal stress field of the piston of the B2 turbo – charged engine, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

25. Vũ Thị Liên, Trần Minh Quang, Thiết kế biên dạng cam cần đẩy đáy con lăn theo một quy luật chuyển động cho trước của cần sử dụng đường cong Nurbs Cam profile design of Cam roller-folloer Cam mechanism from a given displacement of the follower using NURBS curve, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

26. Vũ Anh Tuấn, Các mô hình xác định miệt mài Models for prediction of temperature distribution during grinding processes, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

27. Nguyễn Văn Dự, Lê Duy Hội, Phan Văn Nghị, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Mai Thị Thu Hà, Khai thác rung động tích cực trợ giúp gia công cơ khí Applications of vibration assisted machining, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

28. Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Dự, Numerical and experimental approach of temperature prediction in speed – stroke grinding, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

29. Nguyễn Văn Dự, Hoàng Anh Toàn, Vũ Quý Đạc, Đánh giá kỹ thuật giải pháp tái sử dụng dây cho máy cắt dây (Technical assessment of reusing wires on wire –edm machines);, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

30. Nguyễn Văn Dự, Lê Duy Hội, Phan Văn Nghị, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Mai Thị Thu Hà, Khai thác rung động tích cực trợ giúp gia công cơ khí Applications of vibration assisted machining, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

31. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Doãn Phước, Điều khiển bám thích nghi hệ phi tuyến bất định có để ý tới tạp nhiễu và ứng dụng vào điều khiển hệ truyền động qua bánh răng, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 9, tháng 12, Hà Nội, Việt Nam, 2012

32. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Doãn Phước:, Điều khiển bám thích nghi bền vững cho hệ truyền động qua bánh răng, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6, tháng 12, Hà Nội, Việt Nam, 2012

33. Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du, Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình cho bài toán điều khiển cân bằng robot di động hai bánh, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6, tháng 12, Hà Nội, Việt Nam, 2012

34. Nguyễn Doãn Phước, Nguyễn Văn Chí, Dự báo tín hiệu đầu ra quá trình đáp ứng chậm trên cơ sở cực tiểu hóa sai lệch dự báo tuyến tính kết hợp cực đại hóa Entropy, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 7 – 12, 2011

35. Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, Phan Xuân Minh, Phạm Văn Thiêm, Điều khiển hệ pha không cực tiểu bằng bộ điều khiển tích hợp giữa phương pháp điều khiển dự báo dựa mô hình và điều khiển trượt, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 33 – 38, 2011

36. Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đào Huy Du, Ứng dụng thuật toán giảm bậc mô hình theo phương pháp cân bằng cho bài toán điều khiển cân bằng rôbốt, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 39 – 44, 2011

37. Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang, Thiết kế bộ điều khiển máy phát điện không đồng bộ nguồn kép kết hợp phương pháp tựa theo thụ động Euler-Lagrange (EL) và luật Hamiltonian, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 352 – 358, 2011

38. Trần Lục Quân, Trần Xuân Minh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Điều khiển tách kênh động cho vòng bi từ chủ động 2 bậc tự do bằng phương pháp phản hồi trạng thái, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 359 – 363, 2011

39. Trần Lục Quân, Trần Xuân Minh, Thiết kế bộ điều khiển phản hồi trạng thái có bộ quan sát Luenberger cho hệ thống vòng bi từ chủ động rotor cứng 4 bậc tự do, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 371 – 376, 2011

40. Nguyễn Tiến Hưng, Ngô Đức Minh, Performance of robust controller for DFIM when the rotor angular speed is treated as a time-varying parameter, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 377 – 386, 2011

41. Trần Hoài Linh, Trương Tuấn Anh, Ứng dụng wavelet daubechies trong phát hiện thời điểm sự cố ngắn mạch trên đường dây dài, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 393 – 399, 2011

42. Nguyễn Mai Hương, Nguyễn Phùng Quang, Sách lược trụ lưới theo phương pháp tổng hợp các thành phần đối xứng trong hệ thống máy phát sức gió, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 440 – 447, 2011

43. Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Doãn Phước, Điều khiển thích nghi phản hồi đầu ra theo nguyên lý tách sử dụng quan sát trạng thái thời gian hữu hạn cho hệ phi tuyến có đồng thời tham số bất định và nhiễu đầu vào, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 472 – 478, 2011

44. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công, Chu Đức Toàn, Ứng dụng hệ cực trị trong công nghệ sử dụng nhiên liệu lỏng, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 612 – 616, 2011

45. Lại Khắc Lãi, Lê Thị Thu Hà, Nghiên cứu thực nghiệm điều khiển mờ áp dụng cho hệ truyền động bánh răng, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 759 – 763, 2011

46. Nguyễn Trọng Thuần, Đỗ Trung Hải, Ứng dụng hệ mờ - nơron Takagi - Sugeno trong điều khiển bám hệ động học phi tuyến, Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 25 – 26, tháng 11 năm 2011, Hà Nội, Việt Nam, trang 764 – 767, 2011

47. Nguyễn Quân Nhu, Phạm Thượng Hàn, Trần Hoài Linh, Hybrid model and an application for estimating the nonlinear transfer functions, The 5th national conference on Meteorological Engineering 20 – 21, May Hanoi, pp. 298-304, 2010

48. Nguyễn Quân Nhu, Phạm Thượng Hàn, Trần Hoài Linh, Mô hình hỗn hợp và ứng dụng trong ước lượng các quan hệ phi tuyến, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Đo lường toàn quốc lần thứ V 20 – 21, tháng 5 Hà Nội, trang 298-304, 2010

49. Nguyễn Mai Hương, Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang, Nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới không đối xứng của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió, Hội nghị toàn quốc lần thứ 5 về Cơ điện tử - VCM 22-23, tháng 10 Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, trang 315 - 320, 2010

50. Lại Khắc Lãi, Lê Thị Thu Hà, A method to improve the performance of transmission gears with backlash, The fifth Vietnam Conference on Mechatronics VCM pp. 134 - 137,2010

51. Nguyen Thi Quoc Dung, Phan Quang Thế, Ngo Ngoc Tan, The effect of workpiece hardness and workpiece composition on tool wer mechanism and surface roughness in finished hard turning X12M alloy steel using CBN cutting tool, The tenth national conference on Mechanics of Deformable Solids Thainguyen pp. 123-129, 2010

52. Lê Văn Quỳnh, Jianrun Zhang, Lê Đình Đạt, Nguyễn Kim Bình, Lưu Văn Tuấn, Research on the Optimal Parameters of Suspension Systems for Improved Ride Comfort Movement of the Vehicle by Vibration Model with 8 D.O.F, The tenth national conference on Mechanics of Deformable Solids Thainguyen pp. 615- 621, 2010

53. Nguyen Thi Thanh Nga, Vu Ngoc Pi, Optimum design speed gearbox for vertical axis wind turbine, National Scientific Conference on Solid Mechanics X, 12-13/11, pp. 537-546., 2010

54. Do Thi Tam, Contribution assessment and future suggestions of agricultural mechanization in animal-feed process machines in Thai Nguyen, The conference of the Club of Technological Universities Hải Phòng, May, 2009

55. Lê Xuân Hưng, Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Dự, Tính toán tối ưu tỉ số truyền các cấp cho hộp giảm tốc bốn cấp với cấp thứ hai và thứ tư phân đôi nhằm đạt khối lượng các bộ truyền là nhỏ nhất, Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Tp. Hồ Chí Minh, 21-23, 2009

56. Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Dự, Phùng Thế Chiến, Một nghiên cứu mới về tối ưu hóa hệ thống làm sạch bằng phun cát, Tuyển tập Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11, Tp. Hồ Chí Minh, 21-23, 2009

57. Ngô Như Khoa, Phân tích cơ học tấm composite lớp dựa trên lý thuyết biến dạng cắt bậc cao bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Hội nghị khoa học Toàn quốc về Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8 Thái Nguyên, ngày 25-26, tháng 8 trang 399 - 407, 2006

58. Hoàng Thắng Lợi, Dương Phạm Tường Minh, Ngô Như Khoa, Tính toán cơ học các kết cấu tấm Composite lớp dùng làm cửa chắn nước bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Hội nghị khoa học Toàn quốc về Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8 Thái Nguyên, ngày 25-26, tháng 8 trang 473 - 481, 2006

59. Nguyễn Kim Bình, Lê Văn Quỳnh, Lưu Văn Tuấn, Xây dựng mô hình dao động của ghế ngồi xe khách sản xuất ở Việt Nam, Hội nghị khoa học Toàn quốc về Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8 Thái Nguyên, ngày 25-26, tháng 8 trang 77 - 83, 2006

60. Dương Thế Hùng, Độ tin cậy về ổn định của tấm ba lớp dạng Sandwich, Hội nghị khoa học Toàn quốc về Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8 Thái Nguyên, ngày 25-26, tháng 8 trang 373 - 378, 2006

61. Nguyễn Đình Mãn, Đánh giá độ tin cậy và tuổi thọ trên cơ sở mòn của xéc-măng và sơmi của động cơ D165-SCTN và S1100-JĐTQ, Hội nghị khoa học Toàn quốc về Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8 Thái Nguyên, ngày 25-26, tháng 8 trang 549-560, 2006

62. Nguyễn Trọng Bình, Ngô Cường, Trần Minh Đức, Hoàng Văn Quyết, Tối ưu hóa chế độ cắt khi mài tinh thép шX15 bằng đá mài Hải Dương Cn46 TB1.G.V1.400x40x203. 50m/s trên máy mài tròn ngoài, Hội nghị khoa học Toàn quốc về Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8 Thái Nguyên, ngày 25-26, tháng 8 trang 90 - 95, 2006

63. Nguyễn Trọng Bình, Ngô Cường, Trần Minh Đức, Một phương pháp chọn độ cứng của đá mài phù hợp với vật liệu hạt mài, Hội nghị khoa học Toàn quốc về Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ 8 Thái Nguyên, ngày 25-26, tháng 8 trang 84 - 89, 2006

64. Nguyễn Hữu Công, Nghiên cứu thay thế đối tượng có trễ bằng các mô hình thích hợp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

65. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Văn Vỵ, Bùi Chính Minh, Nguyễn Vĩnh Thuỵ, Nâng cao chất lượng truyền dẫn Servo nối khớp mềm, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

66. Nguyễn Công Hiền, Phạm Hữu Đức Dục Nguyễn Văn Vỵ, Bùi Chính Minh, Nguyễn Vĩnh Thuỵ, Điều khiển thích nghi hệ có cấu trúc mềm, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

67. Nguyễn Như Hiển, Trần Xuân Minh, Phạm Thị Bông, Lâm Hùng Sơn, Các giải pháp ổn định hóa và nâng cao độ bền vững hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

68. Bùi Quốc Khánh, Trần Xuân Minh, Nguyễn Như Hiển, Lý thuyết và phân tích hệ truyền động dùng động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

69. Lại Khắc Lãi, Một thuật toán thiết kế bộ điều khiển thông minh, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

70. Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Đăng Bình, Vũ Quý Đạc, Phan Quang Thế, Một phương pháp mới và hiệu quả phân phối tỷ số truyền của hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

71. Bùi Trung Thành, Nguyễn Hữu Công, Điều khiển con lắc ngược, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

72. Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang, Các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống điện chạy sức gió, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

73. Võ Quang Vinh, Lâm Hùng Sơn, Võ Thu Hà, Điều khiển tối ưu chuyển động tay máy song song, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

74. Nguyễn Hữu Công, Replacing objects with time delay by appropriate models, The Sixth Vietnam Conference on Automation-VICA 6; Hanoi, April, 2005

75. Dương Ngọc Hải, Nguyễn Văn Tuấn, Hiện tượng sóng va trong hỗn hợp lỏng - hơi, Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ 7, Hà Nội, trang 177-184, 2002

76. Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Thanh Hà, Phân tích tương quan trường ngẫu nhiên bằng thuật toán thích nghi, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,,2002

77. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Văn Vỵ, Cải tiến thuật toán vùng chết để nâng cao tính bền vững của hệ điều khiển thích nghi, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

78. Nguyễn Quang Hoan, Nguyễn Mạnh Tùng, Phạm Thượng Hàn, Ứng dụng mạng nơron truyền ngược tương tác bậc cao cho bài toán phân lớp có giới hạn, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

79. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Như Hiển, Phạm Thị Bông, Về một phương pháp nâng cao độ chính xác điều khiển cho hệ điều khiển chuyển động nhiều trục, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

80. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Như Hiển, Nghiên cứu các lực phụ thuộc vận tốc và gia tốc của hệ điều khiển chuyển động nhiều trục, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

81. Lại Khắc Lãi, Nguyễn Văn Hoà, Thiết kế bộ điều khiển mờ trên cơ sở lý thuyết điều khiển thích nghi kinh điển, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

82. Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Văn Chí, Nghiên cứu phương pháp để giải bài toán điều khiển tối ưu cho một hệ có tham số phân bố, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

83. Vũ Quý Đạc, Nghiên cứu hiệu suất của cơ cấu tổ hợp BXT, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, tháng 12,, 2002

84. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Mạnh Tường, Một nghiên cứu về điều khiển tối ưu hệ thống có tham số biến đổi chậm (ứng dụng gia nhiệt phôi kim loại), Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

85. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Vũ Ngọc Pi, Hoàng Vị, Đào Trọng Thường, Ứng dụng máy tính để tính toán hệ số bội suất pa-lăng của cần trục Pinguely - Gc1510s, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

86. Đỗ Khắc Đức, F.G. De Boer và A.K.Tieu, Thiết kế các bộ điều khiển phi tuyến bền vững và tối ưu ngược chiều dày cho hệ thống cán nguội, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

87. Đỗ Khắc Đức, F.G. De Boer và A.K.Tieu, Thiết kế bộ điều khiển thích nghi bền vững và tối ưu ngược chiều dày cho hệ thống cán nguội, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

88. Đỗ Khắc Đức, F.G. De Boer và A.K.Tieu, Điều khiển thích nghi tối ưu bền vững các hệ phi tuyến, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

89. Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Thanh Hà, Trường ngẫu nhiên và các đặc trưng thống kê của nó, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

90. Nguyễn Như Hiển, Hệ điều khiển vị trí đa thông số với tín hiệu vào ngẫu nhiên, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

91. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Văn Vỵ, Bài toán ổn định bền vững của hệ điều khiển thích nghi, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

92. Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thu Hà, Lại Khắc Lãi, Xây dựng hệ thống điều chỉnh có cấu trúc thay đổi, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4,2000

93. Nguyễn Quang Hoan, Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Mạnh Tùng, Ứng dụng mạng nơron và tổ hợp lôgic xác định loại sản phẩm, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

94. Vũ Ngọc Pi, Tối ưu hoá phân phối tỉ số truyền cho hộp giảm tốc bánh răng côn-trụ hai cấp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

95. Vũ Ngọc Pi, Tính toán tối ưu tỉ số truyền trong hộp giảm tốc trục vít hai cấp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

96. Nguyễn Xuân Quỳnh, Đỗ Khắc Đức, Bộ điều khiển thích nghi cho các hệ phi tuyến có các tham số xuất hiện phi tuyến, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

97. Nguyễn Xuân Quỳnh, Đỗ Khắc Đức, Điều khiển thích nghi dùng hàm N cho một lớp hệ phi tuyến chứa các phần tử phi tuyến không thể mô hình hoá, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

98. Nguyễn Xuân Quỳnh, Đỗ Khắc Đức, Điều khiển thích nghi tối ưu gián tiếp các hệ phi tuyến, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

99. Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc, Nguyễn Xuân Quỳnh, Thiết kế hướng đối tượng trục chính máy công cụ với ứng dụng CAD, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

100. Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc, Nguyễn Xuân Quỳnh, Phân tích hướng đối tượng và mô hình hoá dữ liệu trong ứng dụng máy tính tự động hoá thiết kế cụm trục chính máy công cụ, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 4, VICA-4, Hà Nội, tháng 4, 2000

101. Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa, Bài toán bền của vật liệu Composite lớp chịu các tác dụng cơ học và nhiệt độ theo lý thuyết chuyển vị bậc cao, Hội nghị toàn quốc về Kết cấu & Xây dựng, Hà Nội, tháng 12, 2000

102. Vũ Quý Đạc, Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Xuân Lạc, Tính toán độ bền xích trong cơ cấu tổ hợp BXT, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Hà Nội, tháng 3 trang 81-86, 1999

103. R. Neumman (Germany), Trịnh Quang Vinh, Cơ cấu bước trên cơ sở cơ cấu “OLHDAM-Coupling”, Hội nghi Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Hà Nội, tháng 3, trang 64-68,1999

104. Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa, Mô hình hoá ứng xử cơ học tấm composite dày, nhiều lớp nhờ trường chuyển vị bậc cao, Hội nghị Cơ học Vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, tháng 11, 1999

105. Nguyễn Văn Dự, Vũ Ngọc Pi, Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc, Nguyễn Xuân Quỳnh, Ứng dụng CAD trong tự động hoá thiết kế hệ dẫn động cơ khí, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

106. Nguyễn Xuân Quỳnh, Đỗ Khắc Đức, Luật điều khiển thích nghi cho một lớp các hệ phi tuyến không xác định có trễ thời gian ở đầu vào, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

107. Nguyễn Công Hiền, Võ Quang Vinh, Nguyễn Hồng Quang, Nhận dạng hệ thống sấy không khí trong công nghiệp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

108. Nguyễn Như Hiển, Về một phương pháp nâng cao độ chính xác hệ điều khiển chuyển động bằng bù nhiễu ma sát, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

109. Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc, Nguyễn Xuân Quỳnh, Cơ sở dữ liệu và giao diện cơ sở dữ liệu trong tự động hóa thiết kế cụm trục chính máy công cụ, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

110. Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc, Nguyễn Xuân Quỳnh, Cơ sở toán học tự động hoá thiết kế cụm trục chính máy công cụ, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

111. Vũ Quý Đạc, Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Xuân Lạc, Nghiên cứu và thiết lập hàm số truyền động của cơ cấu tổ hợp BXT, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, tháng 12, 1997

112. Trịnh Chất, Vũ Ngọc Pi, Về thiết kế tối ưu động cơ hộp giảm tốc bánh răng hành tinh, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VI- Hà Nội, tháng 12, 1997

113. Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa, Phân tích cơ học tấm composite nhiều lớp, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, tháng 12 trang 258 – 265, 1997

114. Nguyễn Đăng Bình, Xác định các thông số cơ bản của modul công nghệ tự động mềm gồm hai trung tâm gia công và hai robot, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4, 1996

115. Đỗ Khắc Đức, Trần Vệ Quốc, Kỹ thuật gia công nhóm cho các hệ thống sản xuất chế tạo máy nhiều sản phẩm, nhiều giai đoạn, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4, 1996

116. Trần Vệ Quốc, Tối ưu hoá điều khiển cắt gọt cho các nguyên công gia công nhiều lần ăn dao khi kể đến tính ngẫu nhiên trong quá trình gia công, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4, 1996

117. Trần Vệ Quốc, Tự động hoá thiết kế các cơ cấu kích rung, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4, 1996

118. Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc, Tự động hoá thiết kế cụm trục chính máy công cụ trên cơ sở phân tích động, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4, 1996

119. Trịnh Quang Vinh, Một số tính chất động học của cơ cấu tổ hợp BGCR, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4, 1996

120. Trịnh Quang Vinh, Tính toán vị trí và thời gian dùng của cơ cấu tổ hợp BCG, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 2, VICA-2, Hà Nội, tháng 4, 1996

121. Võ Xuân Quang, Chuỗi kích thước hiện đại, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 1, VICA-1, Hà Nội, tháng 4, 1994

Tin mới hơn

Tin cũ hơn