Tổng hợp đề tài cấp Nhà nướcSTT Thời gian
 thực hiện
Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số
1 2007 Nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ mạ Composite nhằm nâng cao chất lượng và khả năng làm việc của chi tiết máy trong điều kiện ma sát và mòn cao. PGS.TS. Nguyễn Đăng Bình Đề tài cấp nhà nước  KC.02.18/06 - 10

Tin mới hơn

Tin cũ hơn