Tổng hợp đề tài cấp Đại họcThời gian bắt đầu Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cấp quản lý để tài Mã số 
2017 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên NCS. Vũ Hồng Vân Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2017-TN02-01
2017 Nghiên cứu tối ưu hoạt động của kho hàng tự động

TS. Nguyễn Đăng Hào

Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2017-TN02-02
2017 Nghiên cứu các chiến lược điều khiển tối ưu trong xử lý nước thải theo phương pháp bùn hoạt tính NCS. Bạch Văn Nam Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2017-TN02-03
2017 Giải pháp quy hoạch – kiến trúc khu ở các vùng nông thôn miền núi tỉnh Thái Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu Nguyễn Tiến Đức Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2017-TN02-04
2017 Nghiên cứu và phát triển các thuật toán mới cho truyền thông trong mạng robot nhằm giảm năng lượng tiêu thụ và nâng cao thời gian phục vụ của mạng TS. Nguyễn Tuấn Minh Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2017-TN02-05
2016 Chiến lược marketing địa phương nhằm phát triển du lịch vùng Hồ Núi Cốc TS. Phạm Thị Mai Yến Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2016-TN02-01
2016 Nghiên cứu chế tạo thiết bị quản lý phụ tải điện thông minh (Smart meter)  TS. Nguyễn Minh Ý Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2016-TN02-02
2016 Nghiên cứu chế tạo compozit nền Cu cốt hạt TiC bằng phương pháp luyện kim bột ứng dụng làm tiếp điểm điện trong công tắc tơ TS. Vũ Lai Hoàng Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2016-TN02-03
2016 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống xác định chính xác vị trí của động cơ tuyến tính trong các hệ thống chuyển động thẳng TS. Cao Xuân Tuyển Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2016-TN02-04
2016 Tích hợp hệ thống thông tin địa lý GIS với hệ quản trị cơ sở dữ liệu Ms Access và ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET phục vụ công tác quản lý trật tự xây dựng ở thành phố Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Thúy Hiên Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2016-TN02-05
2016 Xây dựng mô hình UGENS để mô phỏng số cho các kết cấu tấm composite lõi lượn sóng bằng phương pháp đồng nhất hóa TS. Dương Phạm Tường Minh Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2016-TN02-06
2016 Nghiên cứu, tính toán và chế tạo dao hợp kim cứng để gia công bánh răng côn răng cung tròn ThS. Nguyễn Thế Đoàn Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2016-TN02-07
2016 Sử dụng kỹ thuật điều khiển dự báo để cải thiện chất lượng bộ điều khiển PId cho bài toán điều khiển bám bền vững giá trị đặt của các hệ truyền động TS. Lê Thị Thu Hà Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2016-TN02-08
2016 Thiết kế- chế tạo bộ khuôn ép nhựa (vỏ nhựa của đầu sạc điện thoại) phục vụ ngành công nghiệp nhựa và đào tạo. ThS. Vũ Thị Như Nguyệt Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2016-TN02-09
2015 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ đệm cách dao động cho cabin xe lu rung TS. Lê Văn Quỳnh Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2015-TN02-01
2015 Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kết cấu và điều khiển đến dao động ô tô đua sinh viên Formula SAE Nguyễn Khắc Tuân Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2015-TN02-02
2015 Nghiên cứu xây dựng mô hình và chương trình tính toán qui hoạch lưới điện phân phối khi xét đến nguồn pin mặt trời ThS. Vũ Văn Thắng Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2015-TN02-03
2015 Tư tưởng duy tân về giáo dục của Fukuzawa Yukichi và bài học kinh nghiệm cho công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay Dương Thị Nhẫn Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2015-TN02-04
2015 Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Polysolenoid Nguyễn Hồng Quang Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2015-TN02-05
2015 Thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị khuấy trộn dung dịch bôi trơn tưới nguội Caltex Aquatex 3180 TS. Đỗ Thị Tám Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2015-TN02-06
2015 Thiết kế chế tạo vi động cơ quay kiểu nhiệt điện dựa trên công nghệ vi cơ điện tử (MEMS) Nguyễn Tiến Dũng Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2015-TN02-07
2015 Nghiên cứu phương pháp nhận dạng tiếng nói tiếng Việt từ vựng lớn phát âm liên tục Nguyễn Văn Huy Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2015-TN02-08
2015 Nghiên cứu, thiết kế Card điều khiển số ứng dụng trong điều khiển thời gian thực Đỗ Trung Hải Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2015-TN02-09
2015 Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển đèn giao thông thông minh Đào Huy Du Đề tài KH&CN cấp Đại học ĐH2015-TN02-10
STT Thời gian bắt đầu Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số
1 2014 Nghiên cứu đề xuất mô hình xử lý nước thải phân tán bằng công nghệ hồ sinh học và bãi lọc trồng cây cho các đô thị và khu dân cư tỉnh Thái Nguyên.  ThS. Vi Thị Mai Hương Đề tài cấp ĐH ĐH2014-TN02-01
2 2014 Nghiên cứu quản lý và xử lý chất thải bể phốt tại thành phố Thái Nguyên.  ThS. Hoàng Lê Phương Đề tài cấp ĐH ĐH2014-TN02-02
3 2014 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý rác thải hữu cơ bán tự động bằng phương pháp ủ Compost. ThS. Nguyễn Tuấn Anh Đề tài cấp ĐH ĐH2014-TN02-03
4 2014 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp bền nhiệt, độ dẫn điện cao Cu-Al2O3 ứng dụng chế tạo điện cực hàn. ThS. Hồ Ký Thanh Đề tài cấp ĐH ĐH2014-TN02-04
5 2014 Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho Twin Rotor MIMO System (TRMS) nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng đầu ra.  ThS. Đinh Văn Nghiệp Đề tài cấp ĐH ĐH2014-TN02-05
6 2014 Nghiên cứu thiết kế tối ưu bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử ứng dụng điều khiển vị trí cho một số đối tượng phi tuyến.  ThS. Ngô Kiên Trung Đề tài cấp ĐH ĐH2014-TN02-06
7 2013 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị công tơ điện tử kỹ thuật số mở một pha Ngô Phương Thanh Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 01
8 2013 Xây dựng mô hình tính toán xác định một số thông số sự cố khi xảy ra ngắn mạch trên đường dây hạ áp áp dụng cho lưới điện tỉnh Thái Nguyên Trương Tuấn Anh Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 02
9 2013 Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển ổn định độ ẩm và tiết kiệm năng lượng áp dụng trong công nghệ sản xuất giấy Nguyễn Văn Chí Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 03
10 2013 Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển Vũ Ngọc Kiên Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 04
11 2013 Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ sửa đá đến năng suất và độ nhám bề mặt khi mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC qua tôi Lưu Anh Tùng Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 05
12 2013 Nghiên cứu xác định chế độ bôi trơn làm mát hợp lý cho quá trình mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC qua tôi Lê Xuân Hưng Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 06
13 2013 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chiều dày lớp khí đệm trong công nghệ đúc mẫu cháy, góp phần hoàn thiện công nghệ đúc mẫu cháy ở Việt Nam Bùi Ngọc Trân Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 07
14 2013 Nghiên cứu hiện tượng búa nước trong hỗn hợp chất lỏng hai pha Nguyễn Văn Tuấn Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 08
15 2013 Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm rung động trợ giúp gia công lỗ sâu Chu Ngọc Hùng Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 09
16 2013 Nghiên cứu phương pháp học máy cho bài toán phân cụm nửa giám sát Vũ Việt Vũ Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 10
17 2013 Xây dựng bộ hệ số phát thải cho quá trình đốt nhiên liệu hoá thạch trong công nghiệp Gang thép ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 11
18 2013 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm hệ thống xử lý bụi bằng xiclon và lọc bụi tay áo kết hợp. ThS. Mạc Duy Hưng Đề tài cấp ĐH ĐH2013 - TN02 - 12
19 2012 Tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối mặt hàng thép xây dựng của Tổng công ty thép Việt Nam (VNSTEEL) NCS. Phạm Thị Mai Yến - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-01
20 2012 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên dạy nghề kỹ thuật công nghiệp khu vực miền núi phía Bắc ThS. Lê Thị Quỳnh Trang - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-02
21 2012  Mô hình tổ chức hệ thống công trình hạ tầng  xã hội trong đơn vị ở tại khu đô thị mới TP Thái Nguyên theo hướng xanh  NCS. Nguyễn Tiến Đức - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-03
22 2012 Xây dựng hệ thống nhận dạng âm nhạc số dựa trên phương pháp trích chọn vector đặc trưng. NCS. Phùng Thị Thu Hiền -ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-04
23 2012 Thiết kế, chế tạo xe siêu tiết kiệm nhiên liệu sử dụng động cơ đốt trong của xe gắn máy TS. Nguyễn Khắc Tuân - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-05
24 2012 Thiết kế, chế tạo máy bón phân nén dúi sâu phục vụ nông thôn, miền núi. PGS.TS. Nguyễn Văn Dự - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-06
25 2012 Thiết kế, chế tạo một số thiết bị thí nghiệm cơ sở cơ khí. ThS. Nguyễn Thị Quốc Dung - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-07
26 2012 Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình  khu trung tâm thành phố Thái Nguyên ThS. Hàn Thị Thúy Hằng - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-08
27 2012 Tối ưu hóa phân phối tỉ số truyền cho hộp giảm tốc hành tinh 2 cấp và hộp vi sai kín ThS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-09
28 2012 Tính toán tối ưu tỉ số truyền cho bộ truyền đai ngoài hộp của hệ thống dẫn động cơ khí ThS. Trần Thị Phương Thảo - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-10
29 2012 Đánh giá các phương pháp dự báo sức chịu tải cọc khoan nhồi. Lại Ngọc Hùng - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-11
30 2012 Quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu du lịch văn hoá lịch sử ATK Định Hoá nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch. ThS. Nguyễn Xuân Thành - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-12
31 2012 Tính toán ổn định của cột thép trong khung nhà công nghiệp mái nhẹ một tầng, một nhịp có cầu trục có xét đến liên kết nửa cứng ở chân cột. ThS. Trần Khải Hoàn - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-13
32 2012 Nghiên cứu xây dựng mô hình điều khiển cân bằng cho Robot bằng phương pháp giảm bậc ThS. Đào Huy Du - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-14
33 2012 Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển phi tuyến nghịch lưu phía máy phát trong hệ thống máy phát điện sức gió ThS. Đặng Danh Hoằng - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-15
34 2012 Nghiên cứu tách nitơ, phốt pho trong nước thải sinh hoạt và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu dân cư thành phố Thái Nguyên ThS. Phạm Hương Quỳnh - ĐHKTCN Đề tài cấp ĐH ĐH2012-TN02-16
35 2011 Nghiên cứu điều khiển tối ưu cho hệ với tham số phân bố, có trễ, phi tuyến NCS. Mai Trung Thái Đề tài cấp ĐH ĐH2011-02-01
36 2011 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại để xây dựng chiến lược tối ưu hoá trong hệ thống điều khiển dự báo NCS. Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài cấp ĐH ĐH2011-12-01
37 2011 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển hiện đại để xây dựng mô hình trong điều khiển dự báo phi tuyến NCS. Lê Thị Huyền Linh  Đề tài cấp ĐH ĐH2011-02-02
38 2011 Nghiên cứu, ứng dụng mã hóa BICM-ID để nâng cao hiệu quả cho hệ thống truyền dẫn vô tuyến đa sóng mang NCS. Trần Anh Thắng Đề tài cấp ĐH ĐH2011-02-03
39 2011 Nghiên cứu công nghệ tổng hợp hệ vật liệu nhớ hình (SMA – Shape Memory Alloys) NiTi xốp bằng phương pháp phản ứng nhiệt tự sinh (SHS) và một số tính chất của hệ vật liệu này. NCS. Hồ Ký Thanh Đề tài cấp ĐH ĐH2011-02-05
40 2011 Nghiên cứu phương pháp điều khiển ổn định hệ phức hợp nhiều thành phần có tương tác NCS. Nguyễn Tuấn Linh Đề tài cấp ĐH ĐH2011-02-04
41 2009 TN2009-02-01T: Nâng cao năng lực cạnh tranh thép của Công ty Gang thép Thái Nguyên   ThS. Phạm Thị Mai Yến                        Đề tài cấp ĐH TN2009-02-01T: 
42 2009 TN2009-02-02T: Ứng dụng Nơron nhân tạo cho bài toán dự báo phụ tải ngắn hạn (dự báo điều độ) trong hệ thống điện ThS. Nguyễn Quân Nhu Đề tài cấp ĐH TN2009-02-01T: 
43 2009 TN2009-02-03B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật đo lường 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Nguyễn Xuân Minh Đề tài cấp ĐH TN2009-02-03B: 
44 2009 TN2009-02-04B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đại cương về Kỹ thuật theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Vũ Ngọc Pi Đề tài cấp ĐH TN2009-02-04B: 
45 2009 TN2009-02-05B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Máy công cụ theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Hoàng Vị Đề tài cấp ĐH TN2009-02-05B: 
46 2009 TN2009-02-06B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học An toàn công nghiệp theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học  Dương Trọng Đại Đề tài cấp ĐH TN2009-02-06B: 
47 2009 TN2009-02-07B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Công nghệ phần mềm theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Nguyễn Thị Hương Đề tài cấp ĐH TN2009-02-07B: 
48 2009 TN2009-02-08B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Các hệ thống đa phương tiện theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Tăng Cẩm Nhung Đề tài cấp ĐH TN2009-02-08B: 
49 2009 TN2009-02-09B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Hệ thống điều khiển phân tán theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Nguyễn Văn Chí Đề tài cấp ĐH TN2009-02-09B: 
50 2009 TN2009-02-10B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thông tin quang theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Nguyễn Tuấn Minh Đề tài cấp ĐH TN2009-02-10B: 
51 2009 TN2009-02-11B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Điều khiển số theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Nguyễn Hoài Nam Đề tài cấp ĐH TN2009-02-11B: 
52 2009 TN2009-02-12B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Giao diện người - máy theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Phùng Thị Thu Hiền Đề tài cấp ĐH TN2009-02-12B: 
53 2009 TN2009-02-13B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Điện tử tương tự theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Phạm Hồng Thảo  Đề tài cấp ĐH TN2009-02-13B: 
54 2009 TN2009-02-14B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Đồ họa máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Đặng Thị Hiên  Đề tài cấp ĐH TN2009-02-14B: 
55 2009 TN2009-02-15B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật đo lường 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Nguyễn Hữu Công Đề tài cấp ĐH TN2009-02-15B: 
56 2009 TN2009-02-16B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Cấu trúc máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Nguyễn Văn Huy Đề tài cấp ĐH TN2009-02-16B: 
57 2009 TN2009-02-17B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Các hệ thống thông tin vô tuyến theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Trần Anh Thắng Đề tài cấp ĐH TN2009-02-17B: 
58 2009 TN2009-02-18B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật ghép nối máy tính theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Nguyễn Tuấn Linh Đề tài cấp ĐH TN2009-02-18B: 
59 2009 TN2009-02-19B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Cơ sở dữ liệu theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Vũ Thị Thuý Thảo Đề tài cấp ĐH TN2009-02-19B: 
60 2009 TN2009-02-20B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Thông tin di động theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Đào Huy Du Đề tài cấp ĐH TN2009-02-20B: 
61 2009 TN2009-02-21B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Tâm lý học theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học. ThS. Nguyễn Ngọc Lan Đề tài cấp ĐH TN2009-02-21B 
62 2009 TN2009-02-22B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật nhiệt theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học. Đỗ Văn Quân   Đề tài cấp ĐH TN2009-02-22B
63 2009 TN2009-02-23B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Vật Lý 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Phạm Thị Ngọc Dung      Đề tài cấp ĐH TN2009-02-23B: 
64 2009 TN2009-02-24B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử môn học Toán 4 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Ôn Ngũ Minh Đề tài cấp ĐH TN2009-02-24B: 
65 2009 TN2009-02-25B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Kỹ thuật thuỷ khí  theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Nguyễn Thị Hiền Đề tài cấp ĐH TN2009-02-25B: 
66 2009 TN2009-02-26B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Đinh Cảnh Nhạc  Đề tài cấp ĐH TN2009-02-26B: 
67 2009 TN2009-02-27B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Tiếng Anh 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Phùng Thị Thu Hà Đề tài cấp ĐH TN2009-02-27B: 
68 2009 TN2009-02-28B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Tiếng Anh 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Hoàng Thị Thu   Đề tài cấp ĐH TN2009-02-28B: 
69 2009 TN2009-02-29B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Ổn định hệ thống điện theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học. Vũ Văn Thắng                                      Đề tài cấp ĐH TN2009-02-29B: 
70 2009 TN2009-02-30B: Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Điện tử công suất theo hướng tích cực hoá nhận thức của người học. Võ Quang Vinh Đề tài cấp ĐH TN2009-02-30B
71 2009 TN2009-02-31N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Lý thuyết biến dạng dẻo Hồ Ký Thanh Đề tài cấp ĐH TN2009-02-31N
72 2009 TN2009-02-32N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Vật liệu kỹ thuật Hoàng Ánh Quang Đề tài cấp ĐH TN2009-02-32N
73 2009 TN2009-02-33N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Dụng cụ cắt 1 Cao Thanh Long Đề tài cấp ĐH TN2009-02-33N
74 2009 TN2009-02-34N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Dụng cụ cắt 2 Nguyễn Văn Hùng Đề tài cấp ĐH TN2009-02-34N
75 2009 TN2009-02-35N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Môi trường và Con người   Hoàng Lê Phương Đề tài cấp ĐH TN2009-02-35N
76 2009 TN2009-02-36N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Kinh tế học vi mô.    Mai Văn Gụ        Đề tài cấp ĐH TN2009-02-36N
77 2009 TN2009-02-37N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Hệ thống viễn thông   Đoàn Thanh Hải  Đề tài cấp ĐH TN2009-02-37N
78 2009 TN2009-02-38N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Kiến trúc máy tính. Nguyễn Tiến Duy Đề tài cấp ĐH TN2009-02-38N
79 2009 TN2009-02-39N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Vi xử lý - Vi điều khiển Nguyễn Tuấn Anh Đề tài cấp ĐH TN2009-02-39N
80 2009 TN2009-02-40N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 1 Phạm Thị Thu Hằng Đề tài cấp ĐH TN2009-02-40N
81 2009 TN2009-02-41N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Vật Lý 1. Nguyễn Hồng Nga Đề tài cấp ĐH TN2009-02-41N
82 2009 TN2009-02-42N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học Tiếng Anh 2. Hoàng Hương Ly Đề tài cấp ĐH TN2009-02-42N
83 2009 TN2009-02-43N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn Toán 3 Nguyễn Thị Phương Đề tài cấp ĐH TN2009-02-43N
84 2009 TN2009-02-44N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Máy điện TS Cao Xuân Tuyển Đề tài cấp ĐH TN2009-02-44N
85 2009 TN2009-02-45N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Vật liệu điện - Khí cụ điện.  Nguyễn Quốc Hiệu  Đề tài cấp ĐH TN2009-02-45N
86 2009 TN2009-02-46N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Kỹ thuật điện đại cương. Trần Thị Thanh Hải  Đề tài cấp ĐH TN2009-02-46N
87 2009 TN2009-02-47N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Lý thuyết trường điện từ. Nguyễn Văn Huỳnh Đề tài cấp ĐH TN2009-02-47N
88 2009 TN2009-02-48N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Giáo dục học. ThS Trần Thị Vân Anh Đề tài cấp ĐH TN2009-02-48N
89 2009 TN2009-02-49N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm cho môn học Tâm lý học ThS Nguyễn Thị Mai Hương Đề tài cấp ĐH TN2009-02-49N
90 2009 TN2009-02-50T: Nghiên cứu các phần mềm: Orcad 9.2, proteus 6.9, 8051IDE hoặc Keil C thiết kế hệ vi điều khiển MCS - 51 Dương Quốc Hưng Đề tài cấp ĐH TN2009-02-50T
91 2009 TN2009-02-51T: Nghiên cứu khai thác các thiết bị hiện có tại Trung tâm Thí nghiệm - trường ĐH KTCN, xây dựng bài thí nghiệm "Kỹ thuật tái tạo ngược" theo hướng tích cực hoá phục vụ công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐH KTCN. Trần Anh Đức Đề tài cấp ĐH TN2009-02-51T
92 2009 TN2009-02-52T: Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác giáo viên chủ nhiệm trong đào tạo tín chỉ Phạm Hồng Việt Đề tài cấp ĐH TN2009-02-52T
93 2009 TN2009-02-53T: Xây dựng thiết bị và bài giảng hướng dẫn thí nghiệm về sức căng và hệ số ma sát của đai dẹt và đai chữ V Trương Tú Phong Đề tài cấp ĐH TN2009-02-53T
94 2009 TN2009-01-04T: Thiết kế hệ thống đăng ký, gọi khám tự động cho các phòng khám Nông Minh Ngọc Đề tài cấp ĐH TN2009-01-04T
95 2009 TN2009-01-01B:  Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học: Động cơ đốt trong 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học Lê Quốc Phong Đề tài cấp ĐH TN2009-01-01B
96 2009 TN2009-01-01N: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cho môn học “Xử lý tín hiệu số”  Nguyễn Thanh Hà Đề tài cấp ĐH TN2009-01-02N

Tin mới hơn

Tin cũ hơn