Tổng hợp đề tài cấp tỉnhSTT Thời gian thực hiện Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cấp quản lý đề tài
1 2013 Thiết kế mô hình xử lý nước ríc rác cho các bãi chon rác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ThS. Phạm Hương Quỳnh Đề tài KH&CN cấp tỉnh
2 2014 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở thành phố  Thái Nguyên ThS, Nguyễn Thị Thúy Hiên Đề tài KH&CN cấp tỉnh
3 2015 Tác động của đổi mới tư duy kinh tế tới phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 ThS. Dương Thị Nhẫn Đề tài KH&CN cấp tỉnh
4 2016 Thiết kế thử nghiệm hệ thống tưới nước tự động chăm sóc cây chè TS, Đào Huy Du Đề tài KH&CN cấp tỉnh
5 2017 Thiết kế và chế tạo hệ thống cấp tro bay cho các nhà máy xi măng TS.Đào Huy Du Đề tài KH&CN cấp tỉnh
6 2017 Ứng dụng phương pháp gia công tia lửa điện trong quá trình chế tạo chày dập thuốc viên định hình Vũ Ngọc Pi Đề tài KH&CN cấp tỉnh

Tin mới hơn

Tin cũ hơn