Tổng hợp đề tài cấp tỉnhSTT Thời gian bắt đầu Tên đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài
1 2014 Đổi mới tư duy kinh tế và tác động đến nền kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay Dương Thị Nhẫn Đề tài cấp tỉnh
2 2013 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở thành phố Thái Nguyên ThS. Nguyễn Thị Thúy Hiên Đề tài cấp tỉnh
3 2012 Thiết kế mô hình xử lý nước ríc rác cho bãi chôn rác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ThS. Phạm Hương Quỳnh  Đề tài cấp tỉnh

Tin mới hơn

Tin cũ hơn