Tổng hợp sách đã xuất bảnTHỐNG KÊ SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

STT TÊN GIÁO TRÌNH CHỦ BIÊN NĂM XB NXB SỐ LƯỢNG
1 Kỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệp TS. Nguyễn Văn Chí 2015 KH&KT 300
2 Nguyên lý kế toán TS. Đoàn Quang Thiệu 2015 KH&KT 300
3 Đo lường và điều khiển từ xa PGS.TS. Nguyễn Hữu Công 2016 KH&KT 300
4 Điện tử công suất PGS.TS. Trần Xuân Minh, TS. Đỗ Trung Hải 2016 KH&KT 300
5 Điều khiển các quá trình công nghệ TS. Nguyễn Văn Chí 2016 KH&KT 300
6 Ngôn ngữ lập trình C++ TS. Vũ Việt Vũ, ThS. Phùng Thị Thu Hiền 2016 KH&KT 300
7 Lý thuyết mạch và tín hiệu tập 1 TS.Đặng Danh Hoằng; PGS.TS. Lãi Khắc Lãi; TS. Lê Thị Thu Hà 2016 ĐHTN 300
8 Lý thuyết mạch tín hiệu tập 2 TS. Đặng Danh Hoằng, TS. Lê Thị Thu Hà, PGS.TS. Lại Khắc Lãi  2017 ĐHTN 300
9 Bài tập cơ sở lý thuyết mạch điện tập 2  TS. Lê Thị Thu Hà, TS. Đặng Danh Hoằng, ThS. Nguyễn Văn Huỳnh, ThS. Lê Thị Minh Nguyệt 2017 KH&KT 300
10 Kỹ thuật thông tin quang  TS. Đào Huy Du 2017 CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ  300
11 Lý thuyết trường điện từ TS. Đặng Danh Hoằng, PGS.TS. Lại Khắc Lãi, TS. Lê Thị Huyền Linh, ThS. Bà Trần Thị Thanh Hải 2017 ĐHTN 300
12 Ứng dụng phương pháp giảm Gradient tổng quát trong kỹ thuật robot PGS.TS. Phạm Thành Long, PGS.TS Nguyễn Hữu Công, ThS. Lê Thị Thu Thủy 2017 KH&KT 300
13 Các hệ thống thông tin vô tuyến TS. Đào Huy Du 2017 CÔNG TY CP SÁCH ĐẠI HỌC – DẠY NGHỀ  300

 

 

STT NHAN ĐỀ TÁC GIẢ THÔNG TIN XUẤT BẢN NĂM
XUẤT BẢN
1 Advanced Controllers for Electromechanical Motion Systems - Theory Design, and Applications  Nguyễn Duy Cương Science and Technics Publishing House - 2014.
ISBN: 978-604-67-0288-7
2014
2 Kỹ thuật đo lường và truyền thông trong công nghiệp Nguyễn Văn Chí NXB Khoa học kỹ thuật, 2013 2013
3 Kĩ thuật đo đếm điện năng PGS.TS. Nguyễn Hữu Công; PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn; ThS. Phương Huy; ThS. Ngô Phương Thanh Đại học Thái Ngyên, 2013 2013
4 Amélioration de la qualité d'une cellule photovoltaïque organique Nguyễn Đức Tường Presses Académiques Francophones, 2013 2013
5 Quy hoạch thực nghiệm trong kỹ thuật Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Đăng Bình NXB Khoa học kỹ thuật, 2011 2011
6 Giáo trình tổng hợp hệ điện cơ Trần Xuân Minh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2011 2011
7 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Văn Dự NXB Khoa học kỹ thuật, 2010 2010
8 Lịch sử Đảng bộ huyện Văn Chấn tập I PGS, TS Ngô Ngọc Thắng, TS Nguyễn Ngọc Hà,T THS Nguyễn Việt Phương, CN Trần Thế Đức, Phạm Đức Hảo,Hoàng Lộc Nhung, Đào Tiến Lộc, CN Lê Tuấn Vinh, CN Nguyễn Thị Vân Anh  Sở thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái, 2010 2010
9 Kỹ thuật đo lường TS. Ngô Cường; PGS.TS. Nguyễn Hữu Công; TS. Nguyễn Đình Mãn; KS. Ngô Phương Thanh Đại học Thái Ngyên, 2010 2010
10 Giáo trình xã hội học đại cương Lê Thanh Liêm NXB Khoa học kỹ thuật, 2010 2010
11 Giáo trình toán học cao cấp phép tính giải tích một biến số Ôn Ngũ Minh NXB Khoa học kỹ thuật, 2010 2010
12 Giáo trình máy nâng chuyển Hồ Ký Thanh, Trần Thế Quang NXB Khoa học kỹ thuật, 2010 2010
13 Giáo trình kỹ thuật nhiệt Đỗ Văn Quân, Lê Văn Trang, Vũ Văn Hải NXB Khoa học kỹ thuật, 2010 2010
14 Giáo trình hệ vi điều khiển Võ Quang Vinh, Dương Quốc Hưng NXB Khoa học kỹ thuật, 2010 2010
15 Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nguyễn Thị Hương NXB Khoa học kỹ thuật, 2010 2010
16 Xã hội học đại cương Lê Thanh Liêm NXB Quốc Gia, 2009 2009
17 Nhà máy điện Ngô Đức Minh, Vũ Văn Thắng, Nguyễn Đức Tường NXB Khoa học kỹ thuật, 2009 2009
18 Kế toán tài chính - Bài tập và lời giải Đoàn Quang Thiệu NXB Đại học Thái Nguyên, năm 2009 2009
19 Giáo trình Toán 2 ( Phép tính giải tích một biến số) Ôn Ngũ Minh NXB Khoa học kỹ thuật, 2009 2009
20 Giáo trình Toán 1 ( Đại số tuyến tính và hình học giải tích)  Ôn Ngũ Minh NXB Khoa học kỹ thuật, 2009 2009
21 Giáo trình cơ sở lý thuyết mạch T2 Lại Khắc Lãi Đại học Thái Nguyên, 2009 2009
22 Giáo trình cơ sở lý thuyết mạch T1 Lại Khắc Lãi Đại học Thái Nguyên, 2009 2009
23 Giao tiếp sư phạm Lê Thanh Liêm NXB Quốc Gia, 2009 2009
24 Đôi điều nên biết Lê Thanh Liêm NXB văn hóa dân tộc, 2009 2009
25 Control of Ships and Underwater vehicles Đỗ Khắc Đức Springer, 2009 (in press). 2009
26 Các phương pháp gia công tiên tiến Nguyễn Quốc Tuấn, Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Văn Hùng NXB Khoa học kỹ thuật, 2009 2009
27 Robot công nghiệp Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Đăng Bình, Phạm Thành Long NXB Khoa học kỹ thuật, 2008 2008
28 Giáo trình Nguyên lý kế toán Đoàn Quang Thiệu NXB Tài chính Hà Nội, năm 2008 2008
29 Giáo trình kỹ thuật đo lường Nguyễn Hữu Công NXB Khoa học kỹ thuật, 2008 2008
30 Cơ sở tính toán động lực dòng chảy sử dụng hệ lưới cong có cấu trúc Nguyễn Văn Tuấn Đại học quốc gia HN, 2008 2008
31 Advanced Controllers for Electromechanical Motion Systems Nguyễn Duy Cương University of Twente, Enschede, The Netherlands, ISBN: 978-90-365-2654-8, 2008 2008
32 Tự rung và mất ổn định của quá trình cắt kim loại Nguyễn Đăng Bình, Dương Phúc Tý NXB Khoa học kỹ thuật, 2007 2007
33 Tự động hóa thiết kế qui trình công nghệ Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Phú Hoa Giáo dục, 2007 2007
34 Thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện Dương Phúc Tý NXB Khoa học kỹ thuật, 2007 2007
35 Sự ngu ngốc không cùng của tôi Lê Thanh Liêm NXB văn hóa dân tộc, 2007 2007
36 Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Dương Phúc Tý Khoa học kỹ thuật, 2007 2007
37 Kỹ thuật đo lường Nguyễn Hữu Công Đại học quốc gia HN, 2007 2007
38 Hệ mờ và nơron trong kỹ thuật điều khiển Nguyễn Như Hiển, Lại Khắc Lãi Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2007 2007
39 Giáo trình thiết bị cơ khí xưởng luyện thép lò điện Dương Phúc Tý NXB Khoa học kỹ thuật, 2007 2007
40 Giáo trình điều khiển số Lại Khắc Lãi NXB Khoa học kỹ thuật, 2007 2007
41 Formation Control of Mobile Robots Đỗ Khắc Đức (Monograph), Science and Technics Publishing House, 196 pages, 2007, Hanoi 2007
42 Điều khiển số  Nguyễn Như Hiển NXB Khoa học kỹ thuật, 2007 2007
43 Điều khiển logic và PLC Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Mạnh Tùng Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2007 2007
44 Cơ học ứng dụng Vũ Quý Đạc NXB Khoa học kỹ thuật, 2007 2007
45 Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp Dương Phúc Tý Đại học quốc gia HN, 2006 2006
46 Ma sát, mòn và bôi trơn trong kỹ thuật Nguyễn Đăng Bình, Phan Quang Thế NXB Khoa học kỹ thuật, 2006 2006
47 Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp Đoàn Quang Thiệu NXB Nông nghiệp Hà Nội, năm 2004 2004
48 Hàn và cắt gọt kim loại Nguyễn Đăng Bình XuÊt b¶n lÇn thø nhÊt n¨m 1997, in t¹i x­ëng in tr­êng; t¸i b¶n n¨m 2002 in t¹i XÝ nghiÖp in B¾c th¸i (nép l­u chiÓu th¸ng 1/2002 2002
49 Lý thuyết trường lượng tử Phạm Duy Lác NXB Giáo dục – 2000 2000
50 Vật lý đại cương phần Cơ – nhiệt  Phạm Duy Lác NXB Giáo dục – 1998 1998

Tin mới hơn

Tin cũ hơn