Đối tác quốc tếSTT

Quốc gia

Tên của trường đối tác

Nội dung hợp tác

1

Hoa Kỳ

ĐH bang New York tại Buffalo

Chương trình tiên tiến

ĐH bang Oklahoma

Chương trình tiên tiến

ĐH Georgia Gwinnett

Trao đổi, bồi dưỡng  giảng viên các học phần cơ sở

ĐH Staten Island(CUNY)

Trao đổi, bồi dưỡng  giảng viên các học phần Ngoại ngữ

Quỹ Giáo dục Hoa Kỳ tại Việt Nam

Cung cấp học bổng cho giáo sư Hoa Kỳ sang giảng dạy tại Việt Nam

2

Hàn Quốc

ĐH Quốc gia Kyungpook

Liên kết đào tạo, NCKH và trao đổi, bồi dưỡng giảng viên và sinh viên, học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

ĐH Kỹ thuật Sun Moon

Trao đổi giảng viên, học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

3

Nhật

ĐH Nagaoka

Học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

 

 

Đại học Saitama

Cung cấp thiết bị

4

Trung Quốc

ĐH Khoa học và Công nghệ Sơn Đông

Liên kết đào tạo

5

Thái Lan

ĐH Kỹ thuật Suranaree

Trao đổi sinh viên, kinh nghiệm tổ chức đào tạo, tổ chức hội thảo có yếu tố quốc tế

ĐH Kỹ thuật King Mongkut

King Mongkut's University of Technology Thonburi 

Ubon Ratchathani University

Tổ chức AIMS

6

Cộng hòa liên bang Đức

ĐH Kỹ thuật Ilmenau

Liên kết đào tạo, trao đổi, bồi dưỡng giảng viên

Quỹ học bổng DAAD

Cung cấp học bổng

7

Australia

ĐH Hoàng gia Melbourne

Đào tạo Tiếng Anh

Quỹ học bổng Australia

Cung cấp học bổng cho sinh viên, giảng viên

Đại học RMIT

Đào tạo Tiếng Anh

8

 

 

 

 

 

Đài Loan

Trường Đại học Feng Chia

Học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

Đại học KHCN Chienkuo – Đài Loan

Trao đổi giảng viên, học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

Đại học Hàng Hải Quốc gia Cao Hùng – Đài Loan

Trao đổi giảng viên, học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

Đại học Quốc gia Chiao Tung – Đài Loan

Trao đổi giảng viên, học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

Đại học Providence

Trao đổi giảng viên, học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

Đại học Quốc gia Chin - Yi

Trao đổi giảng viên, học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ

       

9

CHDCND Lào

Vụ Kỹ thuật và Dạy nghề - Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Đào tạo đại học, sau đại học

 

 

Đại sứ quán CHDCND Lào tại Việt Nam

Ký kết hợp tác

 

10

Vương quốc Campuchia

Bộ Giáo dục, thanh niên và Thể thao

Đào tạo đại học, sau đại học

 

 

Đại sứ quán vương quốc Campuchia

Ký kết hợp tác

Tin mới hơn

Tin cũ hơn