Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đón tiếp và làm việc với đoàn Đại học Quốc gia Gyeongsang – Hàn Quốc

6, Tháng 3, 2018

The delegates of Phoenix Contact visited and worked at Thai Nguyen University of Technology

9, Tháng 2, 2018

Đại học Bách khoa Hàn Quốc thăm và làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

19, Tháng 1, 2018

Giới thiệu chung

17, Tháng 1, 2018

Công ty TNHH Học viện Quản lý Giáo dục Quốc tế ATI thăm và làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

17, Tháng 12, 2017

Đoàn đại biểu Đại học Saitama - Nhật Bản thăm và làm việc tại Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

16, Tháng 11, 2017

Buổi làm việc giữa cơ quan trao đổi Hàn Lâm Đức, chương trình Erasmus+ với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

16, Tháng 11, 2017

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên làm việc với Đại học Đình Nghĩa – Đài Loan

13, Tháng 10, 2017

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đón tiếp và làm việc với Đại học Khoa học Công nghệ Chienkuo – Đài Loan

13, Tháng 10, 2017

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên làm việc với đại học Sun Moon – Hàn Quốc

13, Tháng 10, 2017

Đối tác quốc tế

17, Tháng 1, 2017

Các chương trình hợp tác

17, Tháng 1, 2017
Page 1/1 <1>