Hội thảo “Toán ứng dụng trong các ngành kỹ thuật”

17, Tháng 11, 2017

Hội nghị "Khoa học Công nghệ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năm 2017"

25, Tháng 10, 2017

Danh mục các báo cáo được tuyển chọn phản biện chính thức đăng trên tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

17, Tháng 10, 2017

Chương trình hội nghị khoa học công nghệ trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp năm 2017 (thứ hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017)

13, Tháng 10, 2017

Thông báo V/v tổ chức seminar Khoa học lĩnh vực Cơ khí, Điện tử, Rô bốt và Tự động hóa

13, Tháng 10, 2017

Công văn V/v tổ chức xuất bản cuốn Tóm tắt các công trình khoa học của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2016

12, Tháng 10, 2017

Thông báo Về việc tổ chức hướng dẫn, chia sẻ và trao đổi thông tin về đăng ký phát minh, sáng chế và Luật sở hữu trí tuệ

12, Tháng 10, 2017

Thông báo số 1 Hội thảo Quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn"

12, Tháng 10, 2017

Thông báo V/v tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2017 của Đại học Thái Nguyên

12, Tháng 10, 2017

Chương trình Hội thảo quốc gia " Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Cơ khí Động lực khu vực trung du và miền núi phía Bắc: Thực trạng và giải pháp"

12, Tháng 10, 2017

Thông báo kết luận Của cuộc họp về việc hoạt động tập thể của các đoàn cựu GV, CBVC, cựu sinh viên nhân ngày Truyền thống 6/12 trong khuôn viên Nhà trường

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về hoạt động trong ngày truyền thống 06/12/2015

2, Tháng 12, 2015

Công văn V/v viết bài cho Ấn phẩm Thông tin Khoa học và Công nghệ của tỉnh Thái Nguyên

4, Tháng 9, 2015
Quyết định về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2014_Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Quyết định về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2014_Khoa Sư phạm Kỹ thuật

30, Tháng 12, 2014
Quyết định về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm 2014_Khoa Kỹ thuật Ô tô & Máy Động lực

Quyết định về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường năm 2014_Khoa Kỹ thuật Ô tô & Máy Động lực

29, Tháng 12, 2014
Page 1/3 <123>